PUNKT MALUCHA
Slider

Punkt Malucha

Sala zabaw Bajkowy Raj oferuje również całodzienną opiekę dla najmłodszych dzieci.
przyjmujemy dzieci od 01-3 R.Ż.

GODZINY PRACY PUNKTU MALUCHA:
Poniedziałek - Piątek godz.6:30-17:30
start 3 wrzesień 2018r.

 

Zapraszamy do zapisów!

 

NASZĄ MISJĄ JEST:

• Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3/4 w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
• Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji uwzględniającej indywidualne potrzeby dziecka.
• Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy do wieku.
• Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodzicom,poprzez sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dla nas najważniejszy jest uśmiech dziecka,każde dziecko traktowane jest jak nasze:)

Nasze ciocie pracują z dziećmi z pasji,nie z obowiązku:)

ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH OPŁATY ABONAMENTOWEJ

• Język angielski
• Zajęcia manualno-plastyczne
• Zajęcia muzyczno-ruchowe
• Zajęcia z logopodą
• Zajęcia korekcyjne
• Zajęcia taneczne
• Zabawy tematyczne
• Zabawy ogólnorozwojowe
• Chusta animacyjna
• Masaże

OFERUJEMY RÓWNIEŻ:

możliwość konsultacji ze specjalistami:psychologiem,logopedą,ortopedą,okulistą,alergologiem w ramach opłaty abonamentowej

DNI ADAPTACYJNE:
oferujemy 2-3 dni adaptacyjne-termin ustalamy po zamknięciu listy