Regulamin Sali Zabaw
“Bajkowy Raj”

1.  Sala zabaw Bajkowy Raj przeznaczony jest dla dzieci do lat 12
2.  Ubrania wierzchnie oraz obuwie dzieci pozostawiamy w szatni.
3. Wszystkie dzieci Bawią się na sali wyłącznie w skarpetkach, rajstopach lub przyniesionych tenisówkach. Rodzice również proszeni są o przyniesienie dodatkowego obuwia jeśli będą chcieli poruszać się po całej przestrzeni sali.
4. Uczestnicy zabawy zdejmują i przekazują opiekunom wszelkie przedmioty ostre lub mogące zranić dziecko (np. Zegarki, okulary, biżuterie, kolczyki itp).
5. Sala zabaw Bajkowy Raj nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez nadzoru.
6. Na salę opiekunowie wchodzą wyłącznie w skarpetkach lub w ochroniaczach na buty.
7. W przypadku gdy opiekun pozostaje na terenie Sali zabaw, dziecko pozostaje pod jego ścisłą opieką .Opiekun lub rodzic ponosi wtedy pełną odpowiedzialność za cały czas przebywania dziecka w Sali zabaw.
8. W sytuacji, kiedy dziecko uległoby jakiemukolwiek wypadkowi na terenie Sali, opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zdarzeniau obsługę Sali.
9.  Istnieje możliwość pozostawienia dziecka w Sali Zabaw pod nadzorem animatora. W takiej sytuacji opiekun zobowiązany jest poinformować o takim zamiarze obsługę sali oraz pozostawić numer kontaktowy.
10. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu lub wprowadzenia zwierząt.
11. Wszelkie jedzenie i napoje należy spożywać tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
12. Z urządzeń na terenie Sali Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
13. Zabrania się:

  • Skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami;
  • Zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół;
  • Wynoszenia piłeczek z basenu;
  • Wspinania się po siatkach i innych elementach konstrukcji;
  • Popychania i bicia innych dzieci;
  • Wchodzenia pod prąd zjeżdżalni;
  • Niszczenia zabawek i dekoracji;
  • Wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabawy;
  • Osobom dorosłym wchodzenia na konstrukcję zabawową i korzystania z innych urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dzieci

14. Wszyscy przebywający na terenie Sali Zabaw zobowiązani są do przestrzegania powyższego Regulaminu.
15. Uczestnicy przyjęć, urodzin wyrażają zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmików oraz umieszczanie ich na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych wyłącznie w celu promocji Sali.W przypadku braku zgodny, niezbędne jest poinformowanie ustne lub pisemne obsługi Sali.
16. Wejście do Sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.