30 kwietnia 2018

Urodziny – warunki organizacji urodzin

Organizacja urodzin – warunki

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Bajkowy Raj.
2. Rezerwacjii można dokonać mailwo telefonicznie lub poprzez formularz na stronie.
3. Po zatwierdzeniu rezerwacji w wybranym terminie i ustaleniu jego dostępności w ciągu 3 dni należy wpłacić zadatek w wysokości min. 200,00 zł gotówką w Sali lub wpłata na konto: 18 1050 1025 1000 0090 8024 5328.
(w tytule przelewu prosimy o wpisywanie daty i godziny imprezy oraz imienia i nazwiska jubilata)
4. W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi.(w szczególnych sytuacjach możliwość przełożenia terminu w porozumieniu z właścicielem sali)
5. W czasie trwania imprezy, sala zabaw jest do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości.
6. w ramach ceny Sala Zabaw przygotowuje poczęstunek dla dzieci oraz zajmuje się wszelką organizacją przed, podczas i po imprezie.
7. Istnieje możliwość organizacji poczęstunku także dla rodziców za dodatkową opłatą. Szczegóły należy omówić z obsługą sali dokonując rezerwacji.
8. Ilość dzieci potwierdzamy najpóźniej 2 dni przed imprezą. Rozliczamy się w dniu imprezy, zgodnie z faktyczną ilością dzieci.
9.Konsumcja jedzenie i picia dozwolona jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. (Salka urodzinowa,kawiarenka)
10.Na imprezę należy przyjść najwcześniej 10 min przed i opuścić salę maxymalnie 10 min po zakończeniu imprezy.
11. Dzieci i rodzice zabierają obuwie na zmianę.
11.Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku swojego, Jubilata oraz gości urodzinowych, tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
12.Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmików podczas przyjęcia urodzinowego, także uieszczanie ich na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych wyłącznie w celu promocji Sali.