30 апреля 2018

Urodziny — warunki organizacji urodzin

Organizacja urodzin – warunki

1. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje Regulamin Sali Zabaw Bajkowy Raj.
2. Rezerwacji można dokonać mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz na stronie.
3. Po zatwierdzeniu rezerwacji w wybranym terminie i ustaleniu jego dostępności w ciągu 3 dni należy wpłacić BEZWROTNY zadatek w wysokości min. 150,00 zł gotówką w Sali lub na nr konta 47 1140 2004 0000 3402 7926 7171 (w tytule przelewu prosimy o wpisywanie daty i godziny imprezy oraz imienia i nazwiska jubilata)
4. W przypadku rezygnacji z przyjęcia zadatek nie podlega zwrotowi. Jeżeli zgłoszenie chęci przełożenia terminu imprezy nastąpi w okresie nie krótszym niż 14 dni przed zaplanowaną imprezą, istnieje możliwość sprawdzenia czy nowy termin jest dostępny. Jeśli nowy termin jest dostępny, w wyjątkowych sytuacjach właściciel może podjąć decyzje o przeniesieniu zadatku na nowy termin. Przełożenie terminu w krótszym odstępie czasu, skutkuje konieczności ponownego opłacenia zadatku.
5. W czasie trwania imprezy, sala zabaw jest do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości.
6. W ramach ceny Sala Zabaw przygotowuje poczęstunek dla dzieci oraz zajmuje się wszelką organizacją przed, podczas i po imprezie.
7. Istnieje możliwość organizacji poczęstunku także dla rodziców za dodatkową opłatą. Szczegóły należy omówić z obsługą sali dokonując rezerwacji.
8. Ilość dzieci potwierdzamy najpóźniej 3 dni przed imprezą. Rozliczamy się w dniu imprezy, zgodnie z faktyczną ilością dzieci.
9. Konsumpcja jedzenie i picia dozwolona jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. (Salka urodzinowa, kawiarenka)
10.Na imprezę należy przyjść najwcześniej 10 min przed i opuścić salę maksymalnie 10 min po zakończeniu imprezy.
11. Dzieci i rodzice zabierają obuwie na zmianę.
11.Uczestnicy imprezy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz wizerunku swojego, Jubilata oraz gości urodzinowych, tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
12.Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz nagrywanie filmików podczas przyjęcia urodzinowego, także umieszczanie ich na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych wyłącznie w celu promocji Sali.