wymiar zapisu
do 5 godzincałodniowy

preferowany kontakt zwrotny
emailtelefon

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SALI ZABAW BAJKOWY RAJ:

1.Administratorem danych osobowych rodziców i dzieci będących klientami Bajkowego Raju jest Bajkowy Raj Sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Ołówkowe 39a (05-800); reprezentowany przez prokurenta zarządu spółki. Pozostałe dane kontaktowe tel: 538 384 310; e-mail: bajkowy_raj@onet.pl.
2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem email: bajkowy_raj@onet.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług przez Bajkowy RAj i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.