wymiar zapisu
do 5 godzincałodniowy

preferowany kontakt zwrotny
emailtelefon

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SALI ZABAW BAJKOWY RAJ:

1.Administratorem danych osobowych rodziców i dzieci będących klientami Bajkowego Raju jest JWL sp z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Ołówkowe 39 (05-800); reprezentowany przez prokurenta zarządu spółki. Pozostałe dane kontaktowe tel:609-279-598; email: klubikbajkowyraj39@gmail.com .
2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem email: klubikbajkowyraj39@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług przez Bajkowy RAJ i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.